Kanalizace

Co do kanalizace nepaří

Co do kanalizace (stokové sítě) nepatří a kam s tím

Pro bezproblémový a funkční stav Vaší kanalizace zodpovídáme především my sami. O tom co do kanalizace nepatří, je vhodné poučit i návštěvy, aby nevhazovali zejména dětské pleny, dámské hygienické potřeby, vlhčené ubrousky, vlhčený toaletní papír, textilie, tkaniny, roušky, kuchyňský odpad, léky, chemikálie apod.

 

Smlouva o odvádění odpadních vod + Dodatek č. 1

Obec Rostoklaty, majitel a provozovatel nabízí všem odběratelům uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o odvádění odpadních vod, kde se obec zaváže uhradit náklady na opravu zaviněnou odběratelem a odběratel se zaváže k úhradě pokuty. Uzavření dodatku nezvyšuje žádným způsobem náklady odběratele.  Uzavření Dodatku je dobrovolné, ti, kteří neuzavřou dodatek budou, v případě poruchy jimi zaviněné, nadále hradit náklady na opravu ve výši 100 %.

Stránky