Kanalizace

Změna termínů kontroly gravitačního napojení a připojování na kanalizaci

Další kontroly napojení budou probíhat 1 x za 14 dní. Dalším termínem nového připojení a kontroly je pondělí 16.6.2014, dále pak vždy liché pondělí.Je nezbytné spoj mezi odpadní trubkou a vnitřní stranou čerpací šachty utěsnit pěnou, kterou oříznete a ošetříte voděodolným materiálem, např. Ergelitem ( k dispozici zdarma na OÚ ).

Kolik bude stočné ?

 Kolik bude stočné ?

a) ti, kteří se připojí do 31.8.2014, budou mít stočné do konce roku zdarma.

b) ti, kteří se připojí po 1.9.2014 , zaplatí poměrnou část z budoucího stočného, tj.cca 120 Kč/os/měs.

c) výše stočného bude stanovena po vyhodnocení cca 4 měs provozu, tj. přibližně v září. Cena nepřesáhne stočné v okolních obcích, kde kanalizaci provozují soukromé společnosti, tzn. cena bude cca 45 Kč/m3

Rekapitulace postupu prací :

1. Osazení čerpací šachty – o termínu Vás předem bude informovat zástupce stavební firmy

( osazená šachta bude doplněna o chráničku pro elektrické vedení od čerpadla k ovládací skříňce, šachta bude vyspárována a zajištěna její těsnost )

Stránky