Kanalizace

Stočné 2016

ZO odsouhlasilo stočné pro rok 2016, cena zůstává beze změny, tj. 35 Kč bez DPH / m3. Spotřeba je nadále určována dle Směrných čísel, tj. 35 m3 / os / rok.

Cena stočného na osobu za rok činí 1.225 ,- Kč bez DPH ( 1.409,- Kč s DPH )

VAROVÁNÍ - VLHČENÉ UBROUSKY, VLHČENÝ TOALETNÍ PAPÍR

Upozorňujeme všechny, především maminky malých dětí, že do tlakové kanalizace nepatří vlhčené ubrousky ani vlhčený toaletní papír !

Ač na balení vlhčeného toaletního papíru je uvedeno, že ubrousky jsou splachovatelné a mohou se házet do toalety, nepatří do tlakové kanalizace! Ubrousek lze spláchnout, ale zničí tlakové čerpadlo.

Vlhčený toaletní papír má stejnou strukturu jako vlhčený ubrousek.

Tuky do kanalizace nepatří

Tuky do kanalizace nepatří

Vážné problémy v kanalizačním systému mohou způsobovat potravinářské tuky a oleje, které lidé často z neznalosti doma vylévají do dřezů či toaletních mís.

Právě o vánočních a novoročních svátcích zaznamenávají vodohospodáři vyšší výskyt těchto tuků v kanalizaci a následně pak na čistírnách odpadních vod.

Stočné 2015

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 29.9.2014 odsouhlasilo usnesením č. 7 výši stočného na rok 2015 :

cena bez DPH : 35 Kč/m3

cena vč. DPH : 40,25 Kč/m3

Množství odváděných odpadních vod bude zjišťováno dle směrných  čísel roční spotřeby vody dle přílohy č. 12 vyhlášky 428/2001 Sb., v platném znění.

Stránky