Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
06.03.24 - 20.03.24 OOP - místní úprava provozu na silnici č. III/1131 v k. ú. Nová Ves II (pozor děti) MěÚ Český Brod
06.03.24 - 20.03.24 OOP - místní úprava provozu na silnici č. III/1131 v k. ú. Nová Ves II MěÚ Český Brod
05.02.24 - 02.04.24 Svazek obcí NY-KO Návrh - Závěrečný účet za rok 2023 Svazek obcí NY-KO
02.01.24 - 16.01.24 Veřejná vyhláška - oznámení návrhu OOP - stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/1131 v k. ú. Nová Ves II MěÚ Český Brod
22.12.23 - 02.01.24 OOP - vlk obecný (Canis lupus) Krajský úřad Středočeského kraje - OŽP
19.12.23 - 02.01.24 Obecně závazná vyhláška obce Rostoklaty o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci Obec Rostoklaty
18.12.23 - 29.12.23 NY-KO Rozpočet 2024 Svazek obcí NY-KO
18.12.23 - 01.01.24 OOP - stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/1131 v k. ú. Nová Ves II MěÚ Český Brod
11.12.23 - 06.01.24 Záměr č. 1/2023 Obec Rostoklaty
08.12.23 - 22.12.23 Výjimka ze zákazů u zvláště chráněných živočichů druhů vydra říční (Lutra lutra) a tchoř stepní (Mustela eversmanii) – monitoring populací – rozhodnutí Krajský úřad Středočeského kraje - OŽP
29.11.23 - 13.12.23 Obecně závazná vyhláška obce Rostoklaty o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OÚ Rostoklaty
29.11.23 - 13.12.23 Obecně závazná vyhláška obce Rostoklaty o místním poplatku ze psů OÚ Rostoklaty
29.11.23 - 13.12.23 Obecně závazná vyhláška obce Rostoklaty, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci OÚ Rostoklaty
29.11.23 - 18.12.23 Návrh rozpočtu obce Rostoklaty na rok 2024 OÚ Rostoklaty
29.11.23 - 20.12.23 Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými a vybranými schématy na silnicích I. třídy pro rok 2024 Krajský úřad Středočeského kraje - DOP
29.11.23 - 13.12.23 Obecně závazná vyhláška obce Rostoklaty, kterou se vydává požární řád obce OÚ Rostoklaty
29.11.23 - 18.12.23 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce 2025 - 2026 OÚ Rostoklaty
29.11.23 - 13.12.23 Obecně závazná vyhláška obce Rostoklaty, o obecních symbolech OÚ Rostoklaty
29.11.23 - 13.12.23 Obecně závazná vyhláška obce Rostoklaty o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním OÚ Rostoklaty
15.11.23 - 29.11.23 NY-KO - Návrh rozpočtu 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2026 Svazek obcí NY-KO
30.10.23 - 31.03.24 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - zimní údržba MěÚ Český Brod
30.10.23 - 13.11.23 Rozhodnutí - kanalizační řad včetně kanalizačních přípojek MěÚ Český Brod
27.10.23 - 10.11.23 Výzva uživatelům hrobových míst 2023 - 2024 OÚ Rostoklaty
25.10.23 - 10.11.23 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - vydání 3. a 10. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a zpracování úplného znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje po těchto aktualizacích Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor územního plánování a stavebního řádu
16.10.23 - 08.11.23 ROZHODNUTÍ omezení obecného užívání uzavírkou - Tuklaty MěÚ Český Brod

Stránky