Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
15.11.23 - 29.11.23 NY-KO - Návrh rozpočtu 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2026 Svazek obcí NY-KO
30.10.23 - 13.11.23 Rozhodnutí - kanalizační řad včetně kanalizačních přípojek MěÚ Český Brod
27.10.23 - 10.11.23 Výzva uživatelům hrobových míst 2023 - 2024 OÚ Rostoklaty
25.10.23 - 10.11.23 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - vydání 3. a 10. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a zpracování úplného znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje po těchto aktualizacích Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor územního plánování a stavebního řádu
16.10.23 - 08.11.23 ROZHODNUTÍ omezení obecného užívání uzavírkou - Tuklaty MěÚ Český Brod
11.10.23 - 25.10.23 UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů Čez Distribuce
11.10.23 - 07.11.23 OOP - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci Tuklaty MěÚ Český Brod
04.10.23 - 18.10.23 Oznámení záměru Krajský úřad Středočeského kraje
04.10.23 - 18.10.23 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O UZAVÍRCE - Tuklaty MěÚ Český Brod
02.10.23 - 16.10.23 Územní rozhodnutí o umístění stavby - III/24513 Rostoklaty, most ev.č. 24513-1 Rostoklaty MěÚ Český Brod
26.09.23 - 10.10.23 Oznámení o zahájení řízení ve věci - kanalizační řad včetně kanalizačních přípojek MěÚ Český Brod
06.09.23 - 24.09.23 ROZHODNUTÍ omezení obecného užívání uzavírkou - Tuklaty Akátová MěÚ Český Brod
04.09.23 - 24.09.23 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Tuklaty MěÚ Český Brod
23.08.23 - 24.09.23 ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O UZAVÍRCE - Tuklaty Akátová MěÚ Český Brod
10.08.23 - 18.08.23 OOP o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MěÚ Český Brod
09.08.23 - 17.08.23 Oznámení zahájení výkopových prací Obec Rostoklaty
02.08.23 - 16.08.23 Zápis 10. zasedání ZO Rostoklaty ze dne 31.7.2023 OÚ Rostoklaty
02.08.23 - 16.08.23 Oznámení zahájení územního řízení - III/24513 Rostoklaty, most ev.č. 24513-1 Rostoklaty MěÚ Český Brod
17.07.23 - 25.08.23 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MěÚ Český Brod
26.06.23 - 17.07.23 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MěÚ Český Brod
23.06.23 - 12.07.23 Rozhodnutí omezení obecného užívání uzavírkou MěÚ Český Brod
20.06.23 - 10.08.23 Oznámení o konání veřejného projednání o návrhu změny č. 2 územního plánu Tuklaty Obec Tuklaty
20.06.23 - 11.07.23 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MěÚ Český Brod
16.06.23 - 05.08.23 Oznámení o zahájení výkopových prací - prodl.kanalizačního řadu Nová Ves II Obec Rostoklaty
12.06.23 - 26.06.23 Oznámení o zahájení řízení o uzavírce MěÚ Český Brod

Stránky