Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
14.11.22 - 29.11.22 Návrh rozpočtu 2023 a střednědobého výhledu 2024-2025 NY-KO Svazek obcí NY-KO
04.11.22 - 04.12.22 OOP - Kůrovec Ministerstvo zemědělství
26.10.22 - 10.11.22 OOP - o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (zimní údržba) MěÚ Český Brod
24.10.22 - 05.12.22 OZNÁMENÍ – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Změny č. 3 – ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ČESKÝ BROD VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ MěÚ Český Brod
14.10.22 - 15.11.22 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů Čez Distribuce
04.10.22 - 18.10.22 Opatření obecné povahy - Kormorán velký Krajský úřad Středočeského kraje - OŽP
26.09.22 - 10.10.22 Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Rostoklaty 2022 OÚ Rostoklaty
05.09.22 - 24.09.22 Oznámení o době a místě konání voleb OÚ Rostoklaty
01.09.22 - 15.09.22 Nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
26.08.22 - 31.08.22 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise OÚ Rostoklaty
24.08.22 - 08.09.22 Opatření obecné povahy - místní úpravu provozu na silnici III/24513 v k. ú. Rostoklaty MěÚ Český Brod
08.08.22 - 10.08.22 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022 - 8.9.2022 Krajská hygienická stanice
05.08.22 - 19.08.22 Informace o počtu a sídle volebních okrsků (volby do Zastupitelstva obce Rostoklaty 23.-24.9.2022) OÚ Rostoklaty
11.07.22 - 25.07.22 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MěÚ Český Brod
29.06.22 - 14.07.22 Návrh opatření obecné povahy - Komorán veliký Krajský úřad Středočeského kraje - OŽP
29.06.22 - 15.07.22 Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu opatření obecné povahy MěÚ Český Brod
22.06.22 - 22.09.22 Počet členů zastupitelstva obce na volební období 2022 - 2026 OÚ Rostoklaty
25.05.22 - 08.06.22 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022 Krajská hygienická stanice
23.05.22 - 06.06.22 Pozvánka na zasedání ZO 30.5.2022 OÚ Rostoklaty
18.05.22 - 03.06.22 Záměr č. 3/2022 Obec Rostoklaty
06.05.22 - 20.05.22 OŽP Spisová značka: SZ_021948/2022/KUSK/5 - Bombus spp. Krajský úřad Středočeského kraje - OŽP
03.05.22 - 17.05.22 Porovnání všech položek kalkulace ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů Energie AG Kolín
25.04.22 - 09.05.22 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí za rok 2022 Finanční úřad pro Středočeský kraj
21.04.22 - 05.05.22 Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhů - kroužkování Krajský úřad Středočeského kraje - OŽP
13.04.22 - 27.04.22 Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření Přišimasy Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj

Stránky