Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
03.09.21 - 17.09.21 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
23.08.21 - 21.09.21 Vyrozumění členů OVK, jejichž účast je povinná, o termínech školení OÚ Rostoklaty
23.08.21 - 13.09.21 Svolání prvního zasedání okrskové komise OÚ Rostoklaty
13.07.21 - 27.07.21 Záměr č. 6/2021 Obec Rostoklaty
29.06.21 - 13.07.21 Záměr č. 5/2021 Obec Rostoklaty
29.06.21 - 13.07.21 Obecně závazná vyhláška obce Rostoklaty č. 1/2021 Obec Rostoklaty
29.06.21 - 13.07.21 Záměr č. 4/2021 Obec Rostoklaty
14.06.21 - 05.07.21 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu MěÚ Český Brod
01.06.21 - 15.06.21 Záměr č. 3/2021 Obec Rostoklaty
01.06.21 - 15.06.21 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy č. 1/2021 územní opatření o stavební uzávěře Obec Rostoklaty
11.05.21 - 15.08.21 Opatření obecné povahy - užívání pitné vody MěÚ Český Brod
10.05.21 - 15.06.21 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2021 Krajská hygienická stanice
05.05.21 - 05.06.21 Porovnání všech položek kalkulace ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů Energie AG Kolín
21.04.21 - 08.06.21 Oznámení společného jednání o návrhu územního plánu Břežany II MěÚ Český Brod
21.04.21 - 25.05.21 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2021 (mimo SIPO) Finanční úřad pro Středočeský kraj
21.04.21 - 05.05.21 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy úpravy provozu MěÚ Český Brod
13.04.21 - 15.05.21 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2021 (prostřednictvím SIPO) Finanční úřad pro Středočeský kraj
12.04.21 - 31.05.21 Veřejná vyhláška Stavební Uzávěry Rostoklaty OÚ Rostoklaty
07.04.21 - 26.04.21 Záměr č. 2/2021 Obec Rostoklaty
10.03.21 - 10.04.21 Nedostatečně určitě zapsané osoby v katastru nemovitostí ÚZSVM
19.02.21 - 29.03.21 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 Obec Rostoklaty
10.02.21 - 24.02.21 Záměr 1/2021 Obec Rostoklaty
11.01.21 - 27.01.21 Opatření obecné povahy- místní úprava provozu obec Rostoklaty
07.12.20 - 21.12.20 Žádost o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhů rys ostrovid (Lynx lynx) a vlk obecný (Canis lupus) – monitoring a odchyt – oznámení o zahájení řízení Krajský úřad Středočeského kraje
07.12.20 - 21.12.20 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích I.třídy pro rok 2021 Krajský úřad Středočeského kraje

Stránky