Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
25.05.22 - 08.06.22 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022 Krajská hygienická stanice
23.05.22 - 06.06.22 Pozvánka na zasedání ZO 30.5.2022 OÚ Rostoklaty
18.05.22 - 03.06.22 Záměr č. 3/2022 Obec Rostoklaty
06.05.22 - 20.05.22 OŽP Spisová značka: SZ_021948/2022/KUSK/5 - Bombus spp. Krajský úřad Středočeského kraje - OŽP
03.05.22 - 17.05.22 Porovnání všech položek kalkulace ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů Energie AG Kolín
25.04.22 - 09.05.22 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí za rok 2022 Finanční úřad pro Středočeský kraj
21.04.22 - 05.05.22 Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhů - kroužkování Krajský úřad Středočeského kraje - OŽP
13.04.22 - 27.04.22 Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření Přišimasy Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj
08.04.22 - 25.04.22 Záměr č. 2/2022 Obec Rostoklaty
04.04.22 - 18.04.22 Změna mimořádných veterinárních opatření Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj
01.04.22 - 15.04.22 Ukončení období déletrvajícího sucha, v důsledku něhož vzniká v přírodním prostředí zvýšené nebezpečí požárů Krajský úřad Středočeského kraje
28.03.22 - 11.05.22 Veřejná vyhláška - (vysokorychlostní trať) Oznámení-Veřejné projednání návrhu 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor územního plánování a stavbního řádu
25.03.22 - 08.04.22 Nařízení Středočeského kraje č.3/2020 ze dne 20.4.2020 (sucho) Rada Středočekého kraje
18.03.22 - 01.04.22 Návrh - Závěrečný účet NY-KO za rok 2021 Svazek obcí NY-KO
16.03.22 - 30.03.22 Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření (Masojedy) Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj
16.03.22 - 30.03.22 Vyjímka z ochranných podmínek - čmelák zemní (Bombus terrestris) Krajský úřad Středočeského kraje - OŽP
10.03.22 - 10.04.22 Nařízení Státní veterinární správy - výskyt nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy (Přišimasy) Státní veterinární správa
28.02.22 - 28.03.22 Návrh - Závěrečného účtu obce 2021 Obec Rostoklaty
28.02.22 - 14.03.22 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
15.02.22 - 01.03.22 Obecně závazná vyhláška obce Rostoklaty, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství Obec Rostoklaty
14.02.22 - 28.02.22 POZOR - výskyt ptačí chřipky v Masojedech Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj
14.02.22 - 15.03.22 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření - výskyt nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy (Masojedy) Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj
07.02.22 - 21.02.22 Záměr č. 1/2022 Obec Rostoklaty
04.02.22 - 18.02.22 Opatření obecné povahy - o vodách Ministerstvo zemědělství
02.12.21 - 16.12.21 Opatření obecné povahy Ředitelství silnic a dálnic ČR

Stránky