Vyrozumění členů okrskové volební komise, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení