Obecně závazná vyhláška obce Rostoklaty o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci