Přejít k hlavnímu obsahu

Video Rostoklaty

video: 
See video

Společný výlet do skanzenu- 9.12.2016

Pozvánky na tradiční vánoční akce

Odečet elektroměrů

V týdnu 28.11. 2016 – 2.12. 2016 proběhne v obci odečet elektroměrů. Žádáme VŠECHNY občany, bez rozdílu dodavatele elektrické energie, aby stav svého elektroměru v případě své nepřítomnosti nechali napsaný na viditelném místě (na poštovní schránce)nebo u sousedů.

ČD výluková vývěska

Svoz BIO odpadu prodloužen do 22.11.2016

Oznamujeme Vám, že poslední svoz biologicky rozložitelného odpadu proběhne dne 22.11.2016. Od úterý 29.11.2016 bude probíhat odvoz směsného komunálního odpadu v intervalu 1 x týdně.

Poděkování Diakonie

Nádoby na sběr jedlých tuků umístěny

Rádi bychom Vás informovali, že nádoby na sběr tuků byly umístěny ve sběrných místech na separovaný odpad, viz. foto.

Použité oleje a tuky  vhazujte do nádoby vždy v uzavřených PET lahvích či kanystrech. Nevhazujte do nádoby tuky a oleje v poškozených či nepevných obalech, aby nedošlo ke znečištění nádoby a znehodnocení tuků.

Děkujeme

Obecní úřad Rostoklaty

Návrh řešení opravy a výstavy chodníků a místních komunikací

Návrh řešení opravy a výstavy chodníků a místních komunikací
V minulých týdnech bylo dokončeno geodetické zaměření obce Rostoklaty a
Nová Ves II, které bylo nutné pro zpracování projektů opravy a výstavby chodníků a místních komunikací v obci. Projektant ing. Jiří Sobol vypracoval návrh řešení.
S návrhem se můžete seznámit na webu obce a v tištěné podobě v kanceláři OÚ.
Žádáme všechny občany, aby nahlédli do návrhu a nejpozději do 25.9.2015 nám sdělili připomínky či námitky.
Po tomto datu budou připomínky vyhodnoceny , oprávněné připomínky budou zapracovány do projektu.

Nově přiloženy audio nahrávky ze zasedání ZO

Vážení spoluobčané,

nově najdete zveřejněou audio nahrávku ze zasedání ZO pod zápisem z každého zasedání.

Syndikovat obsah