Upozornění na nekázeň uživatelů kanalizace

Vážení spoluobčané,

v poslední době jsme zaznamenali problémy na ČOV, které jsou způsobeny nekázní uživatelů, tedy nás občanů. Rozbory odpadní vody ukazují, že kdosi vypouští do kanalizace, co tam nepatří ( s největší pravděpodobností odpad po pálení alkoholu či jiné látky, které nejsou odpadními vodami z domácnosti ).

Věříme, že na základě tohoto Upozornění se dotyční začnou chovat v souladu s Kanalizačním řádem a nadále nebudou způsobovat problémy na ČOV, které personálně i finančně zatěžují obec.

Vandalové opět poškodili herní prvky v Rostoklatech

S lítostí oznamujeme, že herní prvky se opět staly terčem vandalů. Herní prvky jsou provizorně zabezpečeny. V následujících dnech dojde k demontáži "orlího hnízda". Ze způsob poškození se domníváme, že se jedná o úmyslné ohrožení našich dětí.

Vážení spoluobčané, máte-li informace o vandalech, sdělte nám je.

Kontrolujte společně s námi stav herních prvků, děkujeme

Radka Nováková, starostka

Svoz BIO odpadu

První svoz biologicky rozložitelného odpadu proběhne dne 11.4.2017.

Svoz BIO odpadu -  lichý týden

Svoz komunálního odpadu - sudý týden

S přátelským pozdravem

NYKOS a.s.

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Rostoklaty RSS