Upozornění - Ptačí chřipka na území Středočeského kraje

Na území Středočeského kraje se vyskytla Ptačí chřipka!

Ptačí chřipka je nebezpečná nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva, vyvolaná virem influenzy A. Rizikovými jsou viry influenzy typu A, subtypy H5 a H7, které mohou být buď vysoce, nebo nízce patogenní. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků, častěji u vodních, kteří jsou přirozeným rezervoárem viru aviární influenzy. Vodní drůbež je bez klinických příznaků a úhyny jsou vzácné.

Úřední hodiny od 12.4.2021

V souvislosti s ukončením nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR, jsou s účinností od 12. 4. 2021 úřední dny a hodiny Obecního úřadu Rostoklaty zpět v plném rozsahu: 

Pondělí: 8-13 a 17-19
Středa: 8-13 a 17-19

Nové odběrové místo pro antigenní testování - ZMĚNA

POZOR!!! Od pondělí 12. 4. 2021 budou moci zájemci podstoupit v době 13:00 - 15:00 hodin antigenní testování v radničním sále na adrese nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod. Druhým termínem pro příští týden na této adrese je místo avizovaného čtvrtku odpoledne páteční termín v době 8:00 - 13:00 hodin. Odběr vzorků zajišťuje Česká laboratorní s.r.o. a je hrazeno zdravotními pojišťovnami.

Jarní výsadbová akce (2021)

Jarní výsadba stromů 

Dne 27.března 2021 v návaznosti na výsadbu stromů a keřů z listopadu 2020 proběhla Jarní výsadba.
Akci opět pořádala Obec Rostoklaty ve spolupráci s nadací Sázíme stromy a Mysliveckým spolkem Rostoklaty. Cílem bylo vysadit 75 stromů (třešně, jabloně, ořešáky) v lokalitě za ČOV v Nové Vsi II, tedy v katastrálním území obce o rozloze 1 hektaru. Pro veliký zájem jsme museli narychlo naplánovat další lokalitu - doplnění stromořadí podél silničky mezi Novou Vsí II a Rostoklaty o 13 třešní. Celkem tedy 88 plodonosných stromů.

Rostoklaty: 

Prodloužení nouzového stavu do 11. dubna 2021

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. března 2021 č. 314 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

Vládapodle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodlužuje do dne 11. dubna 2021 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 26. února 2021 č. 196, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky od 00:00 hodin dne 27. února 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 96/2021 Sb., a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 26. března 2021 č. 1596;

Stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata.

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Rostoklaty RSS