Přejít k hlavnímu obsahu

Video Rostoklaty

video: 
See video

Myslivecké halali 21.1.2017

Zabezpečení vodoměrů proti zamrznutí

Dobrý den,

na našich stránkách byl zveřejněn článek od výrobního ředitele pana Bc. Hakena. Zasílám Vám odkaz a prosím o zveřejnění na obecních stánkách.

https://www.vodoskolin.cz/cs/tiskove-zpravy/vodomery-a-mraz-10089

S pozdravem Petr Mařík vedoucí provozu Škvorec (vodovod) Vodos s.r.o.

Cena vodného 2017 - aktualizace VODOS Kolín

HLEDÁME BRIGÁDNÍKA NA ÚKLID CHODNÍKŮ V ZIMNÍM OBDOBÍ

Z důvodu dlouhobé pracovní neschopnosti pracovníka obce

HLEDÁME BRIGÁDNÍKA NA ÚKLID CHODNÍKŮ V ZIMNÍM OBDOBÍ

Místo : chodníky Rostoklaty a Nová Ves II

Období : 12.2. – 31.3.2017

Odměna : 80,- Kč čistého za odpracovanou hodinu

Podmínky : flexibilita dle sněhových podmínek

Zájemci, přihlaste se na : Obecní úřad Rostoklaty, 281 71 Rostoklaty čp 32 Tel.: 724 179 707 Email: obec@rostoklaty.cz

Nádoby na sběr jedlých tuků umístěny

Rádi bychom Vás informovali, že nádoby na sběr tuků byly umístěny ve sběrných místech na separovaný odpad, viz. foto.

Použité oleje a tuky  vhazujte do nádoby vždy v uzavřených PET lahvích či kanystrech. Nevhazujte do nádoby tuky a oleje v poškozených či nepevných obalech, aby nedošlo ke znečištění nádoby a znehodnocení tuků.

Děkujeme

Obecní úřad Rostoklaty

Návrh řešení opravy a výstavy chodníků a místních komunikací

Návrh řešení opravy a výstavy chodníků a místních komunikací
V minulých týdnech bylo dokončeno geodetické zaměření obce Rostoklaty a
Nová Ves II, které bylo nutné pro zpracování projektů opravy a výstavby chodníků a místních komunikací v obci. Projektant ing. Jiří Sobol vypracoval návrh řešení.
S návrhem se můžete seznámit na webu obce a v tištěné podobě v kanceláři OÚ.
Žádáme všechny občany, aby nahlédli do návrhu a nejpozději do 25.9.2015 nám sdělili připomínky či námitky.
Po tomto datu budou připomínky vyhodnoceny , oprávněné připomínky budou zapracovány do projektu.

Nově přiloženy audio nahrávky ze zasedání ZO

Vážení spoluobčané,

nově najdete zveřejněou audio nahrávku ze zasedání ZO pod zápisem z každého zasedání.

Syndikovat obsah