Opatření obecné povahy - užívání pitné vody - PRODLOUŽENÍ

Opatření obecné povahy (Veřejnou vyhláškou)

Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), dle ustanovení § 27 zákona
č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád)
p r o d l u ž u j e       do 31.10.2020
podle ustanovení § 15 odst. 4 ) a 5) zákona o vodovodech a kanalizacích, v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu.

Užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu je pouze pro osobní potřebu. Pitná voda z vodovodu je zakázána používat na zálivku zeleně,
napouštění bazénů, mytí aut, dopouštění vlastních zdrojů vody (studní) apod.

Opatření obecné povahy platí od 1.8.2020 do 31.10.2020.

Úprava linek PID od 27.7.-29.8.2020

V termínu od pondělí 27. července 2020 do soboty 29. srpna 2020 dojde ke stavební úpravě přechodu pro chodce v Českém Brodě ulici Jana Kouly, která bude mít vliv na provoz linek PID 422, 426, 435, 491, 659, 660 a 662

Linky   422, 659 a 660   budou ve směru Český Brod,Žel.st. vedeny přes Místí část Liblice do zastávky Český Brod,Žel.st. mimo zastávku „Český Brod, Jana Kouly“. Důvodem této objízdné trasy je nemožnost odbočení z ulice Havlíčkovy ostře doprava do ulice Suvorovovy.

Ve směru Kolín, respektive Kostelec n.Č.l. budou linky vedeny dle pravidelného stavu.

Linky   4 26, 435, 491 a 662   budou ve směru Český Brod, Žel.st. vedeny po křižovatku ulic Suvorovova x Havlíčkova v Českém Brodě po svých pravidelných trasách a dále přímo ulicí Suvorovova na náměstí Arnošta z Pardubic druhá MK vpravo – objezd náměstí – za kostelem Sv. Gotharda MK vlevo – vpravo MK Krále Jiřího – přímo MK Krále Jiřího do zastávky Český Brod, Žel.st.

Ve směru Tuklaty, Tlustovousy / Hradešín / Mukařov / Čelákovice budou linky vedeny dle pravidelného stavu.

Sběr železného šrotu

V sobotu 30.5. 2020 od 8:00 proběhne sběr železného šrotu.

Akci pořádá SDH Rostoklaty. V případě, že budete potřebovat pomoci odnést těžké břemeno kontaktujte jednatele SDH Marka Soldána na tel: 777123941.

Odpad umístěte před své nemovitosti v sobotu v ranních hodinách. Nelze odevzdávat bojlery, pračky, mrazáky, lednice, sporáky apod.

 

Nabídka dezinfekce ZDARMA

NABÍDKA DEZINFEKCE Anti-COVID ZDARMA!!!

Obec Rostoklaty nabízí svým občanům ZDARMA dezinfekční prostředek Anti-COVID. Zájemci, přihlaste se nejlépe formou SMS zprávy na číslo 724 179 707 ( starosta Jiří Mokošín), nebo mailem na obec@rostoklaty.cz ,nejpozději do čtvrtka 21.5. 2020.

Do SMS zprávy uveďte své jméno, číslo popisné nemovitosti a počet, pro kolik osob prostředek objednáváte.

Odečet vodoměrů květen

Dobrý den,
v následujíchích dnech bude probíhat odečet vodoměrů pracovníkem vodárenské společnosti. Pro případ nepřítomnosti můžete umístit lísteček se stavem vodoměru na viditelné místo, případně sdělit sms zprávou obsahující: název obce, číslo popisné a jméno na číslo 602 408 006.

Sbírka zákonů č. 70/2020 obsahující Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření

V příloze naleznete Sbírku zákonů č. 70/2020 obsahující Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření.

V Usnesení se MIMO JINÉ hovoří o tom,že je zrušen zákaz volného pohybu osob na veřejnosti. Na veřejnosti se smí společně pohybovat až deset osob. Nadále však zůstáva povinnost chránit sebe i ostatní pomocí nošení roušek.

Za současných podmínek bude možné obnovit i bohoslužby v kostele sv. Martina, ovšem v maximálním počtu 15 osob.

Opatření obecné povahy - užívání pitné vody

Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Brod, jako vodoprávní úřad,

dočasně omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu pouze pro osobní potřebu na dobu od 1.5.2020 do 31.7.2020.  
 
Zároveň se zakazuje v těchto obcích používat v uvedené době pitnou vodu z veřejného vodovodu na zálivku zeleně, napouštění bazénů, mytí aut, dopouštění vlastních zdrojů vody (studní) apod.  
 
Vodu z veřejného vodovodu je možné používat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům. 
Opatření se vztahuje na obce a jejich části:  Břežany II, Nová Ves II, Rostoklaty, Tismice, Limuzy, Tlustovousy, Tuklaty 

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Rostoklaty RSS