Výstraha ČHMÚ

VÝSTRAHA ČHMÚ SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY

Zpráva č. 000227 Odesláno: 13.7.2023 11:37:16
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000226 vydanou 13.07.2023 v 00:51:55 hodin
Územní platnost: ORP Český Brod

Výběrové řízení MěÚ Český Brod - sociální pracovník OSVŠ pro agendu SPOD

Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociálního pracovníka odboru sociálních věcí a školství MěÚ Český Brod. V jeho agendě je zejména výkon:
Sociálně-právní ochrany nezl. dětí, kolizní opatrovnictví, sociálního poradenství rodičům s dětmi a mladistvým, terénní sociální práce. Dále plnění úkolů vyplývajících ze zákona o sociálních službách a zákona o pomoci v hmotné nouzi a dalších souvisejících zákonů.
Činnosti jsou zařazeny dle Nařízení vlády ČR č. 222/2010 Sb., pod kódy 2.08.02 Sociální pracovník pro agendu SPOD.

Zákaz pálení od 7.7.2023

Dobrý den,

v návaznosti na výstrahu ČHMÚ č. 000210 vstupuje dnem 7.7. 2023 v 12:00 hod. v účinnost Nařízení kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, na jehož základě pálení do odvolání zakazujeme a jeho porušení podléhá sankci. Sledujte portál ČHMÚ.

Děkujeme za pochopení.
HZS 

VŘ MěÚ Český Brod - pozice referenta odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu

Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborného referenta odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu Městského úřadu v Českém Brodě. Jeho agenda zahrnuje zejména agendu přestupků a další administrativní úkoly na odboru. Agenda je zařazena dle Nařízení vlády ČR č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě pod kódem 2.10.01 a 2.10.25.

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Rostoklaty RSS