Změny v jízdních řádech vlaků a autobusu od 11.12.2022

  Linka 426:

  • Optimalizace ranního spojení pro školáky z Břežan II a Rostoklat (prodloužení školního spoje Rostoklaty – Český Brod,žel.st. do trasy Břežany II, Na Malé Straně – Český Brod,žel.st. a navýšení kapacity spoje) a opoždění o 10 minut
  • V začátku odpolední přepravní špičky zajištění návaznosti v Rostoklatech od vlaku z Prahy pro směr Břežany II
  • Mírný posun spojů v obou směrech z důvodu návaznosti na vlaky v Českém Brodě a Poříčanech

  426 ráno směrem do Českého Brodu 

  Vlaky

  • Od 11.12.2022 dochází ke změně jízdního řádu vlaků na trati 011 Praha – Český Brod – Kolín. 
  • Vlaky ve směru do Prahy pojedou o několik minut dříve, včetně ranních spěšných vlaků.
  • Vlaky z Prahy jsou buď zachovány, nebo pojedou o pár minut později, a spěšné vlaky jedou cca o 20 minut dříve.

  Výběrové řízení na obsazení pozice referenta odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu

  Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborného referenta odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu Městského úřadu v Českém Brodě. Jeho agenda zahrnuje zejména agendu registru řidičů, bodové hodnocení řidičů, posuzování podmínek pro udělení řidičského oprávnění a další administrativní úkoly na odboru. Agenda je zařazena dle Nařízení vlády ČR č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě pod kódem 2.10.01 a 2.10.25

  Výše poplatku stočného pro rok 2023

  Zastupitelstvo obce na svém listopadovém zasedání odsouhlasilo výši stočného na rok 2023. Výše poplatku byla zvýšena a to na částku 52,-Kč/m3 bez DPH. Nadále se spotřeba určuje podle směrných čísel, tj. 35 m3/rok/os. Poplatek za 1 osobu a rok činí 1820,- Kč bez DPH, 2002,- Kč s DPH. V souladu se Smlouvou o odvádění odpadních vod budou faktury vystaveny v březnu 2023. Pokud ve vaší domácnosti nastala změna, především v počtu osob v domě, informujte nás o této skutečnosti do 28.

  Automatická datová schránka od ledna 2023

  Vážení, dovoluji si Vám zaslat informace k chystaným změnám v oblasti datových schránek. V roce 2021 byl schválen zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (tzv. DEPO). DEPO dotváří změny, které v oblasti elektronizace ve veřejné správě přinesl zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů.

  Dle této nové legislativy bude automaticky počátkem roku 2023 pro podnikající fyzickou osobu nebo pro právnickou osobu zřízena datová schránka (dále jen “DS“), a to na základě zápisu do příslušné evidence, která informaci o zapsání automaticky zapisuje také do registru osob. Tuto datovou schránku nelze znepřístupnit.

  Pro více informací o datových schránkách doporučuji navštívit webové stránky www.chcidatovku.cz a pro přihlášení do datových schránek www.mojedatovaschranka.cz. Informace poskytuje také infolinka 954 200 200.

  Stránky

  Přihlásit se k odběru Obec Rostoklaty RSS