Nádoby na sběr jedlých tuků umístěny

Rádi bychom Vás informovali, že nádoby na sběr tuků byly umístěny ve sběrných místech na separovaný odpad, viz. foto.

Použité oleje a tuky  vhazujte do nádoby vždy v uzavřených PET lahvích či kanystrech. Nevhazujte do nádoby tuky a oleje v poškozených či nepevných obalech, aby nedošlo ke znečištění nádoby a znehodnocení tuků.

Děkujeme

Obecní úřad Rostoklaty

Evidence pálení

Dobrý den,

s ohledem na blížící se „pálení čarodějnic“ Vám zasíláme aktualizované informace o „evidenci pálení“. V tomto období dochází každoročně k výraznému nárůstu počtu nahlášených pálení. Tato služba zajišťuje efektivní využití zadávaných dat. Podrobnosti naleznete v příloze.

Děkujeme za spolupráci.

Krajské operační a informační středisko Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Jana Palacha 1970 272 01 Kladno

Přihlaste se do SMS informačního systému obce Rostoklaty

Obec Rostoklaty zasílá zdarma občanům a příznivcům obce přihlášeným do systému informační SMS o dění v obci ( termíny svozů odpadů, pozvánky na kulturní akce, informace o hlášeném výpadku elektrické energie apod.)

Vyplněním a odevzdáním Přihlášky na OÚ budete zařazeni do adresaře.

K dnešnímu dni je přihlášeno 102 občanů.

 

Obecní znak a vlajka - uděleno Parlamentem ČR 1.4.2008

Heraldická kancelář "DAUPHIN " pana Stanislava Kasíka z Roudnice nad Labem navrhla obci ojedinělý znak a vlajku.

První zmínka o vsi Rostoklaty - dříve CHROUSTOKLATY - je nepřímá. Je učiněna v roce 1295 v přídomku šlechtice Zdeslava z Chroustoklat.

ZNAK : Štít je rozdělen na dvě části a tím je naznačeno, že i obec se skládá ze stejného počtu místních částí. Hvězda a modré pole vycházejí z erbů vladyků z Chroustovic, připomínaných na samém počátku poznatelných dějin obce. Chroust je mluvícím znamením. Není v přirozených barvách, ale heraldických.

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Rostoklaty RSS