Nalezený vlčák

V obci Vrbčany se našel vlčák. Toulal z Poříčan až do Vrbčan s černým labradorem. A majitel labradora je z Nové Vsi II. Pokud psa poznáváte, volejte prosím na uvedený kontakt.

Šárka Jelínková
starostka obce Vrbčany
kontakt: 725 021 070

Informace o PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060694557 ve středu 11.3. 2020 ve Vaší obci:

Nová Ves II – 11.3.2020 od 7:30 – 11:30
4, 43, 44, 45, 46, č. 900766, č. 975172, parc. č. 19/27, parc. č. 19/29, parc. č. 19/30, parc. č. 19/32, parc. č. 19/33, parc. č. 19/35
Nová Ves II – 11.3.2020 od 12:00 – 15:00
1, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 42, č. 903176, č. 979824, parc. č. 445/5, parc. č. 593, č. U12, č. p.24/2

Jedlé oleje a tuky

Upozorňujeme občany při svozu jedlých tuků a olejů aby se drželi těchto zásad:

  • nedávat oleje do skleněných lahví – mohou se rozbít, jak při manipulaci, tak hlavně při přepravě,
  • nedávat oleje do plastových kanystrů – nepobereme je, nevejde se do boxu,
  • plastové láhve musí být pevně uzavřeny šroubovacím uzávěrem, nejde na ně dávat jen „zacvakávací“ víčko – při přepravě olej vytéká.

Často jsou to důvody, proč oleje nejsou od nádob odvezeny.

Svoz jedlých olejů a tuků

Vážení spoluobčané,
slévání přebytečného oleje a tuku z domácností by mělo být již zažitou praxí každého zodpovědného uživatele kanalizace.

Nově můžete dát PETku s jedlým olejem ke kterékoliv nádobě, kterou vyndáte před dům.

Může to být tedy nádoba na směsný komunální odpad, bioodpad, ale i 240 l nádoba na plast nebo papír.
Důležité: láhev musí být dobře UZAVŘENÁ a je nutné použít pouze PET lahev, jiné obaly nebudou svezeny!!!

Výzva - Tvorba nového Územního plánu obce Rostoklaty

VÝZVA občanům obce nebo fyzické či právnické osobě, která má vlastnická práva k pozemku nebo stavbě na území obce
 
Na základě zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, má obec Rostoklaty povinnost pořídit územní plán na celé správní území obce Rostoklaty do roku 2023. Územní plán je základní strategický dokument pro rozvoj obce a vzhledem k skutečnosti je potřeba aktualizace současného územního plánu. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že pořídí územní plán zcela nový, který však ve významné míře zohlední jeho současné parametry.

Harmonogram svozu odpadu 2020

Dobrý den,

v příloženém souboru naleznete podrobný harmonogram svozu odpadu pro rok 2020. Klíčovým dnem bude úterý. Doporučujeme nádoby připravit den předem, pro případ, kdy svozová firma přijede v ranních hodinách.

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Rostoklaty RSS