Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění, vyzýváme tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.

Výzva k podání nabídek - Pronájem a provozování restaurace Kovárna

Obec Tuklaty v souladu s § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 SB., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá zájemce k podání nejvýhodnější nabídky na pronájem nebytového prostoru, určeného k provozování restaurace, a přilehlých pozemků

Oznámení o fúzi společností VaK Zápy s.r.o. a Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

Vážení zákazníci,
dovolte nám, abychom Vás tímto informovali, že dne 1. října 2022 dojde ke spojení společností VaK Zápy, s. r. o. a Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Nástupnickou společností bude společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.,
IČ: 46356975, Mostníkovská 255/3, Beroun - Závodí, 266 01 Beroun (VAK Beroun)

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Rostoklaty RSS