Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů - rozhodnutí