Podmínky napojení na veřejnou splaškovou kanalizaci Obce Rostoklaty