Výše poplatku stočného pro rok 2021

Zastupitelstvo obce na svém listopadovém zasedání odsouhlasilo výši stočného na rok 2021. Výše poplatku byla zvýšena a to na částku 40 Kč/m3 bez DPH, 44,- Kč s DPH. Nadále se spotřeba určuje podle směrných čísel, tj. 35 m3/rok/os. Poplatek za 1 osobu a rok činí 1400,- Kč bez DPH, 1540,- Kč s DPH. V souladu se Smlouvou o odvádění odpadních vod budou faktury vystaveny v březnu 2021. Pokud ve vaší domácnosti nastala změna, především v počtu osob v domě, informujte nás o této skutečnosti do 28. 2. 2021. Pokud si přejete fakturu zaslat elektronicky, nahlaste tuto skutečnost na email obec@rostoklaty.cz

Platby za stočné lze taktéž uskutečnit převodem na účet 112308464/0300.