Výše poplatku stočného pro rok 2023

Zastupitelstvo obce na svém listopadovém zasedání odsouhlasilo výši stočného na rok 2023. Výše poplatku byla zvýšena a to na částku 52,-Kč/m3 bez DPH (10%). Nadále se spotřeba určuje podle směrných čísel, tj. 35 m3/rok/os. Poplatek za 1 osobu a rok činí 1820,- Kč bez DPH, 2002,- Kč s DPH. V souladu se Smlouvou o odvádění odpadních vod budou faktury vystaveny v březnu 2023. Pokud ve vaší domácnosti nastala změna, především v počtu osob v domě, informujte nás o této skutečnosti do 28. 2.