Výše poplatku stočného pro rok 2022

Zastupitelstvo obce na svém listopadovém zasedání odsouhlasilo výši stočného na rok 2022. Výše poplatku byla zvýšena a to na částku 45,-Kč/m3 bez DPH. Nadále se spotřeba určuje podle směrných čísel, tj. 35 m3/rok/os. Poplatek za 1 osobu a rok činí 1575,- Kč bez DPH, 1732,50 Kč s DPH. V souladu se Smlouvou o odvádění odpadních vod budou faktury vystaveny v březnu 2022. Pokud ve vaší domácnosti nastala změna, především v počtu osob v domě, informujte nás o této skutečnosti do 28. 2. 2022. Pokud si přejete fakturu zaslat elektronicky, nahlaste tuto skutečnost na email obec@rostoklaty.cz