Kronika

Sesazení báně a barevnost fasády kostela (2009)

Sesazení báně a barevnost fasády kostela (2009)

Sesazení poškozené báně
Dalším významným okamžikem rekonstrukce kostela bylo snesení báně. Vzhledem ke katastrofálnímu stavu trámové konstrukce báně rozhodla firma Gema Art Group, a. s., že kopule musí být snesena dolů a rekonstrukce bude pokračovat ze země. Občané v úterý 13. října 2009 s napětím sledovali jeřábníka a horolezce, jenž prováděli zajištění kopule. Po 2 hodinách byla kopule zdvižena z věže a snesena podél zdi věže, kde byla posazena na připravené lešení a zajištěna. Byla provedena kompletní rekonstrukce báně, tj. včetně bednění, oplechování mědí a nátěru.

Rostoklaty: 

Dokumenty z poškozené schránky - nalezeno ve věži kostela sv. Martina (2009)

Otevření makovice 26.8.2009

Jednou z významnějších událostí tohoto roku bylo sejmutí a otevření makovice, kde měly být po mnoha letech objeveny historické spisy z předešlých oprav věže kostela. Za účasti zástupců obce, dělníků stavební firmy Gema Art Group a.s., kronikáře obce, zástupkyně obce Tismice, zástupkyně NPÚ a několika občanů byl 26. srpna 2009 s věže kostela sňat kříž s makovicí. Uvnitř byla nalezena dvě kovová pouzdra s pamětní-mi spisy z let 1795, 1846, 1878 a z roku 1929. Na listiny nás upozornil před 2 lety zá-pis v kronice obce Limuz, naše kronika v době uložení spisů nebyla vedena. Obsah obou pouzder byl prostudován a zdokumentován v zasedací místnosti OÚ.

První schránka byla narušena rzí, listiny a opisy byly slepené rzí a vlhkostí. Byla k nim přiložena bankovka 5 zlatých z roku 1848, vizitka truhláře a 3 dobové mince. Poško-zené spisy převzal Národní archiv v Praze, ten dokumenty zdarma vydezinfikoval a fakulta restaurátorství v Litomyšli provedla zrestaurování 12 listů v ceně 6000 Kč. (z kroniky r. 2009)

Rostoklaty: 

Předání dekretu o obecních symbolech (2008)

Předání dekretu o obecních symbolech

Slavnostním dnem pro Rostoklaty se stal 1. duben 2008, kdy zástupci obce, starostka Radka Nováková a místostarosta Josef Lukáš přijali pozvání do Parlamentu ČR. Zde se uskutečnilo předání dekretu o obecních symbolech předsedou Poslanecké sněmovny strana 4 z 8 Parlamentu ČR Miloslavem Vlčkem.

Rostoklaty: 

Znak a vlajka obce (2007)

Znak a vlajka obce

Důležitou událostí roku 2007 byla spolupráce s panem Stanislavem Kasíkem z heraldické kanceláře Dauphin v Roudnici nad Labem, jemuž obec zadala vytvoření nových obecních symbolů – znaku a vlajky obce. Pan Kasík předložil obci 6 návrhů znaku, 17 návrhů vlajky a ZO 9.2. vybralo dle uvážení 2+2 návrhy, které se staly následně předmětem referenda občanů. 3.9. bylo ukončeno hlasování, jehož se zúčastnilo 48 občanů z obou částí obce. Pro znak č.1. (chroust uprostřed hvězdy) hlasovalo 16 občanů a pro znak č.2. (chroust šikmo lezoucí) 32 občanů. Vítězný znak vzalo zastupitelstvo na vědomí a 15.10. pan Kasík zaslal žádost Podvýboru pro heraldiku a vexikologii Poslanecké Sněmovny ČR, která znak 21.11. doporučila ke schválení.

Rostoklaty: 

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Kronika