Kronika

Informační panel Nová Ves II (2010)

Informační panel NV II

V podzimních měsících pracoval kronikář obce Jan Psota na nové informační tabuli, kterou nechal OÚ instalovat do Nové Vsi II do parčíku u návesního rybníka. Infotabule seznamuje od 25. listopadu 2010 turisty a občany s historií Nové Vsi II a Rostoklat, je kryta stříškou a její součástí jsou i lavičky pro odpočinek návštěvníků. Dřevěnou konstrukci vyrobil truhlář Josef Běloch z Hradešína, kterou sponzorsky daroval pan J. L.. Ing. Zdeněk Bambásek, CSc poskytl zajímavé podklady o Nové Vsi II. Historie byla otištěna v Rostoklatském zvěstovateli. (z kroniky r. 2010)

Rostoklaty: 

Sesazení báně a barevnost fasády kostela (2009)

Sesazení báně a barevnost fasády kostela (2009)

Sesazení poškozené báně
Dalším významným okamžikem rekonstrukce kostela bylo snesení báně. Vzhledem ke katastrofálnímu stavu trámové konstrukce báně rozhodla firma Gema Art Group, a. s., že kopule musí být snesena dolů a rekonstrukce bude pokračovat ze země. Občané v úterý 13. října 2009 s napětím sledovali jeřábníka a horolezce, jenž prováděli zajištění kopule. Po 2 hodinách byla kopule zdvižena z věže a snesena podél zdi věže, kde byla posazena na připravené lešení a zajištěna. Byla provedena kompletní rekonstrukce báně, tj. včetně bednění, oplechování mědí a nátěru.

Rostoklaty: 

Dokumenty z poškozené schránky - nalezeno ve věži kostela sv. Martina (2009)

Otevření makovice 26.8.2009

Jednou z významnějších událostí tohoto roku bylo sejmutí a otevření makovice, kde měly být po mnoha letech objeveny historické spisy z předešlých oprav věže kostela. Za účasti zástupců obce, dělníků stavební firmy Gema Art Group a.s., kronikáře obce, zástupkyně obce Tismice, zástupkyně NPÚ a několika občanů byl 26. srpna 2009 s věže kostela sňat kříž s makovicí. Uvnitř byla nalezena dvě kovová pouzdra s pamětní-mi spisy z let 1795, 1846, 1878 a z roku 1929. Na listiny nás upozornil před 2 lety zá-pis v kronice obce Limuz, naše kronika v době uložení spisů nebyla vedena. Obsah obou pouzder byl prostudován a zdokumentován v zasedací místnosti OÚ.

První schránka byla narušena rzí, listiny a opisy byly slepené rzí a vlhkostí. Byla k nim přiložena bankovka 5 zlatých z roku 1848, vizitka truhláře a 3 dobové mince. Poško-zené spisy převzal Národní archiv v Praze, ten dokumenty zdarma vydezinfikoval a fakulta restaurátorství v Litomyšli provedla zrestaurování 12 listů v ceně 6000 Kč. (z kroniky r. 2009)

Rostoklaty: 

Předání dekretu o obecních symbolech (2008)

Předání dekretu o obecních symbolech

Slavnostním dnem pro Rostoklaty se stal 1. duben 2008, kdy zástupci obce, starostka Radka Nováková a místostarosta Josef Lukáš přijali pozvání do Parlamentu ČR. Zde se uskutečnilo předání dekretu o obecních symbolech předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslavem Vlčkem.

Rostoklaty: 

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Kronika