Dokumenty z poškozené schránky - nalezeno ve věži kostela sv. Martina (2009)

Otevření makovice 26.8.2009

Jednou z významnějších událostí tohoto roku bylo sejmutí a otevření makovice, kde měly být po mnoha letech objeveny historické spisy z předešlých oprav věže kostela. Za účasti zástupců obce, dělníků stavební firmy Gema Art Group a.s., kronikáře obce, zástupkyně obce Tismice, zástupkyně NPÚ a několika občanů byl 26. srpna 2009 s věže kostela sňat kříž s makovicí. Uvnitř byla nalezena dvě kovová pouzdra s pamětní-mi spisy z let 1795, 1846, 1878 a z roku 1929. Na listiny nás upozornil před 2 lety zá-pis v kronice obce Limuz, naše kronika v době uložení spisů nebyla vedena. Obsah obou pouzder byl prostudován a zdokumentován v zasedací místnosti OÚ.

První schránka byla narušena rzí, listiny a opisy byly slepené rzí a vlhkostí. Byla k nim přiložena bankovka 5 zlatých z roku 1848, vizitka truhláře a 3 dobové mince. Poško-zené spisy převzal Národní archiv v Praze, ten dokumenty zdarma vydezinfikoval a fakulta restaurátorství v Litomyšli provedla zrestaurování 12 listů v ceně 6000 Kč. (z kroniky r. 2009)

PřílohaVelikost
Image icon _mg_2239.jpg2.81 MB
Image icon _mg_2291.jpg2.48 MB
Image icon _mg_2318.jpg3.28 MB
Image icon _mg_2472.jpg2.42 MB
Image icon _mg_2482.jpg2.49 MB
Image icon _mg_2483.jpg2.49 MB

Rostoklaty: