Kronika

Znak a vlajka obce (2007)

Znak a vlajka obce

Důležitou událostí roku 2007 byla spolupráce s panem Stanislavem Kasíkem z heraldické kanceláře Dauphin v Roudnici nad Labem, jemuž obec zadala vytvoření nových obecních symbolů – znaku a vlajky obce. Pan Kasík předložil obci 6 návrhů znaku, 17 návrhů vlajky a ZO 9.2. vybralo dle uvážení 2+2 návrhy, které se staly následně předmětem referenda občanů. 3.9. bylo ukončeno hlasování, jehož se zúčastnilo 48 občanů z obou částí obce. Pro znak č.1. (chroust uprostřed hvězdy) hlasovalo 16 občanů a pro znak č.2. (chroust šikmo lezoucí) 32 občanů. Vítězný znak vzalo zastupitelstvo na vědomí a 15.10. pan Kasík zaslal žádost Podvýboru pro heraldiku a vexikologii Poslanecké Sněmovny ČR, která znak 21.11. doporučila ke schválení.

Rostoklaty: 

Rostoklatský Zvěstovatel první vydání (2003)

Rostoklatský Zvěstovatel

V květnu toho roku vyšlo první číslo Rostoklatkého Zvěstovatele, měsíčníku, který by měl informovat naše občany i občany z okolí o dění a jenž vznikl z iniciativy mladých příslušníků obce L.F.ml., L.Š a P H. ml. Režii ponese OÚ s rozpočtem (3000,- ročně) (z kroniky r. 2003-2006)

První číslo Rostoklatského Zvěstovatele

Rostoklaty: 

Revitalizace rybníků v Rostoklatech a Nové Vsi II (2020)

Revitalizace rybníků v Rostoklatech a Nové Vsi II

Dne 10. 2. 2020 proběhlo předání staveniště na akci „revitalizace Rybníků v Rostoklatech a Nové Vsi II. Samotné práce započaly ve středu 26. 2. 2020 a dle Smlouvy o dílo by mělo být vše dokončeno do 31. 5. 2020. Práce byly zahájeny na rybníku v Nové Vsi II.
Rostoklatský návesní rybník je napájen vodou z podzemních pramenů. Odtok vody z rybníka je částečně zatrubněný a zaúsťuje do Týnického potoka. Revitalizací bude zejména odstranění sedimentu, oprava zdí (spárování) a kompletní rekonstrukce výpustného objektu. Důvodem rekonstrukce zdí a opravy funkčního objektu rybníka je zajištění plné provozuschopnosti a zabránění dalších deformací.

Rostoklaty: 

Kostel sv. Martina poprvé v noci (2019)

Noc kostelů je tradiční akce pořádaná i v mnoha zahraničních zemích. Jejím cílem je v jeden den zpřístupnit kostely a modlitebny co nejširší veřejnosti. V atmosféře, kterou má Noc kostelů vytvořit, mohou návštěvníci zažít nevšední zážitek, navštívit zajímavé historické místo a setkat se s křesťanskými kořeny naší země. 24. května 2019 to bylo poprvé, co se do akce zapojil i náš rostoklatský skvost – kostel sv. Martina. Jeho stav nás k tomu vyloženě vybízel. Takovou krásou je třeba se pochlubit! A protože se díky úspěšné rekonstrukci kostela objevily Rostoklaty několikrát v médiích, těšil se kostel pozornosti nejen místních obyvatel či poutníků z blízkého okolí, ale i obdivovatelů z větších dálek. Přilákala je převážně rarita této sakrální stavby – naši známí kostlivci.

Rostoklaty: 

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Kronika