Kronika

Křest knihy Historie domů Rostoklat a Nové Vsi II (2017)

Křest knihy Historie domů Rostoklat a Nové Vsi II 

V sobotu 22. 4. 2017 se ve 13.55 hod se uskutečnil křest knihy Historie domů Rostoklat a Nové Vsi II. Křtu se společně se starostkou Radkou Novákovou ujal autor Jan Psota a bývalý starosta Josef Lukáš. V knize se dočtete nejen o první zmínce obce, historickém vývoji, významných událostech a stavbách, ale seznámíte se i s vlastníky jednotlivých domů, a to od prvního zápisu v pozemkových knihách. Tato kniha je prvotinou o naší obci.

S jistotou lze říci, že se jedná o historicky významný počin. Nápad o vzniku této knihy měl bývalý starosta Josef Lukáš už v roce 2010. Starostka vyjádřila díky za spolupráci s Janem Psotou, Pevně věříme, že tato kniha o naší obci bude mít své příznivce a zaujme nejen občany Rostoklat a Nové Vsi II, ale i další čtenáře a milovníky historie. Slavnostní den zpestřily písně kapely Kam Na Band. Pro hosty bylo připraveno občerstvení. Nechyběla ani autogramiáda, na autorův podpis s věnováním se čekala dlouhá fronta. Děkujeme všem, kteří společně přispěli k organizaci této akce. 

Knihu je možno zakoupit za 150 Kč na Obecním úřadě.

Rostoklaty: 

Dokončení kanalizace a ČOV a uvedení v provoz (2014)

Dokončení výstavby kanalizace, ČOV a uvedení v provoz

Práce na výstavbě kanalizace pokračovaly i v roce 2014. V lednu se dokončilo osazení čerpacích šachet a pokládka kanalizačních řadů. Pracovalo se na dostavbě budovy ČOV (dlažba, dlažba, vnitřní omítky a střešní tašky). Instalovala se čerpadla. Přívody z nemovitosti do šachty utěsnil každý vlastník obcí dodávaným Ergelitem.  3. 4. 2014 byla zkolaudována kanalizace a ČOV o týden později i komunikace u ČOV.

Rostoklaty: 

Den otevřených dveří v kostele (2013)

V sobotu 9. listopadu uspořádali zastupitelé v kostele Den otevřených dveří.

Stovka návštěvníků mohla zhodnotit dokončené fáze generální opravy kostela za 6 let, tedy za dobu kdy je kostel v majetku obce. David Valach se starostkou Radkou Novákovou zpracovali 3 nové informační bannery, na nichž je zhodnocen průběh oprav, získané dotace a umělecko-historické hodnoty kostela. V podkruchtí se promítaly fotografie z průběhu oprav, p. J. V. pro přítomné připravila vědomostní kvíz (11 vyplněných lístků) na téma kostel sv. Martina, členky ZO Emílie Hamtáková, Blanka Apltauerová, Jaroslava Šermauerová napekly zdarma řezy, koláče a Eva Albrechtová řízky. Návštěvníci, převážně přespolní (někteří z Prahy, Kostelce n. Č. lesy a Chrudimi) zanechali v kasičce finanční dar v hodnotě 5 117 Kč poukázaný na běžný účet pro opravy kostela. (z kroniky r. 2013)

Bannery jsou součástí stálé expozice o dějinách kostela, jeho rekonstrukce a jsou k vidění a prohlížení v kostele sv. Martina

Rostoklaty: 

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Kronika