Kronika

Dokončení kanalizace a ČOV a uvedení v provoz (2014)

Dokončení výstavby kanalizace, ČOV a uvedení v provoz

Práce na výstavbě kanalizace pokračovaly i v roce 2014. V lednu se dokončilo osazení čerpacích šachet a pokládka kanalizačních řadů. Pracovalo se na dostavbě budovy ČOV (dlažba, dlažba, vnitřní omítky a střešní tašky). Instalovala se čerpadla. Přívody z nemovitosti do šachty utěsnil každý vlastník obcí dodávaným Ergelitem.  3. 4. 2014 byla zkolaudována kanalizace a ČOV o týden později i komunikace u ČOV.

Rostoklaty: 

Den otevřených dveří v kostele (2013)

V sobotu 9. listopadu uspořádali zastupitelé v kostele Den otevřených dveří.

Stovka návštěvníků mohla zhodnotit dokončené fáze generální opravy kostela za 6 let, tedy za dobu kdy je kostel v majetku obce. David Valach se starostkou Radkou Novákovou zpracovali 3 nové informační bannery, na nichž je zhodnocen průběh oprav, získané dotace a umělecko-historické hodnoty kostela. V podkruchtí se promítaly fotografie z průběhu oprav, p. J. V. pro přítomné připravila vědomostní kvíz (11 vyplněných lístků) na téma kostel sv. Martina, členky ZO Emílie Hamtáková, Blanka Apltauerová, Jaroslava Šermauerová napekly zdarma řezy, koláče a Eva Albrechtová řízky. Návštěvníci, převážně přespolní (někteří z Prahy, Kostelce n. Č. lesy a Chrudimi) zanechali v kasičce finanční dar v hodnotě 5 117 Kč poukázaný na běžný účet pro opravy kostela. (z kroniky r. 2013)

Bannery jsou součástí stálé expozice o dějinách kostela, jeho rekonstrukce a jsou k vidění a prohlížení v kostele sv. Martina

Rostoklaty: 

Informační panel Nová Ves II (2010)

Informační panel NV II

V podzimních měsících pracoval kronikář obce Jan Psota na nové informační tabuli, kterou nechal OÚ instalovat do Nové Vsi II do parčíku u návesního rybníka. Infotabule seznamuje od 25. listopadu 2010 turisty a občany s historií Nové Vsi II a Rostoklat, je kryta stříškou a její součástí jsou i lavičky pro odpočinek návštěvníků. Dřevěnou konstrukci vyrobil truhlář Josef Běloch z Hradešína, kterou sponzorsky daroval pan J. L.. Ing. Zdeněk Bambásek, CSc poskytl zajímavé podklady o Nové Vsi II. Historie byla otištěna v Rostoklatském zvěstovateli. (z kroniky r. 2010)

Rostoklaty: 

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Kronika