Sesazení báně a nálezy ve věži kostela (2009)

Významný okamžikem bylo sesazení báně dne 13.října.2009

I. fáze rekonstrukce kostela sv. Martina byla ukončena 14. prosince 2009 vyzdviže-ním desetitunové báně zpět na věž, a to včetně osazení pozlacené makovice a kříže.

 

Sesazení báně
Dokumenty z poškozené schránky - nalezeno ve věži kostela sv. Martina
Příloha Jana Prokůpka č.p. 4 k pamětnímu listu ze dne 13.4.1930 
Pamětní list z roku 12.4.1930
Pamětní list obce Limuzské ze dne 16.4.1930

 

Rostoklaty: