Výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému za rok 2021

Náklady obce na likvidaci odpadu za rok 2021

V souladu s novým zákonem o odpadech informujeme:

citace ze zákona: ,,Obec je povinna informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.“

Příjmy  
Poplatek za komunální odpad 351 300 Kč
Využívání a zneškodňování komunál. odpadů 173 803 Kč
příjmy celkem 525 103 Kč
   
Výdaje  
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 9 906 Kč
Sběr a odvoz komunálních odpadů 487 054 Kč
Sběr a odvoz ostatních odpadů 287 422 Kč
Využívání a zneškodňování komunál. odpadů 424 870 Kč
náklady celkem 1 209 253 Kč
   
Náklady obce -684 150 Kč

Informace o způsobu a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu:

Průběžnou evidenci nakládání s odpady naleznete v příloze.

 

File attachments: