Odpadová příručka pro domácnost

Kam s Vaším odpadem? Aneb odpadová příručka pro domácnost

Odpady vytříděné do barevných kontejnerů a nádob jsou dále využity pro recyklaci nebo na výrobu energie. Pokud využitelný odpad vyhodíte do nádoby na směsný komunální odpad, skončí bez užitku na skládce a ještě za jeho likvidaci obec draze zaplatí.

Pojďme se podívat, co do jednotlivých druhů odpadů patří a nepatří a jakým způsobem je třídit.


Bioodpad

 

 

Mezi bioodpad patří:

 • Tráva a plevel,
 • Zbytky pečiva a obilovin,
 • Zbytky zeleniny, košťály i celé rostliny,
 • Zbytky ovoce (i exotického), padané ovoce i celé rostlinky,
 • Seno a sláma,
 • Zemina z květin,
 • Slepičí trus a podestýlka z chovu drobných domácích zvířat – např. hlodavců, nikoliv masožravých zvířat,
 • Hobliny a piliny,
 • Listí a drcené větve,
 • Kávový a čajový odpad včetně filtrů,
 • Skořápky od ořechů a vajec.

Mezi bioodpad nepatří:

 • Pleny,
 • Odřezky a zbytky masa, kosti (ani syrové, ani tepelně zpracované),
 • Oleje,
 • Zbytky omáček, pomazánek apod.,
 • Uhelný popel, smetky z ulice,
 • Pytlíky z vysavače,
 • Cigaretové oharky a nedopalky,

Papír

 

 

Co do modrých popelnic můžete vhazovat:

 • noviny, časopisy,
 • reklamní letáky,
 • kancelářský papír,
 • knihy, sešity, krabice (rozložené),
 • lepenka, kartón,
 • papírové obaly (např. sáčky),

Naopak do modrých nádob nevhazujte:

 • mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír,
 • uhlový a voskovaný papír,
 • použité pleny a hygienické potřeby
 • pytle od stavebních materiálů (cement, lepidlo atd.)

Plast

 

 

Co do žlutých popelnic můžete vhazovat:

 • igelitové a mikrotenové sáčky, fólie, plastové tašky,
 • sešlápnuté PET lahve,
 • lahve od kosmetiky a drogistického zboží (aviváží, šampónů atd.),
 • plastové obaly, vaničky, kelímky od jogurtů,
 • plastové hračky,
 • tetrapack (nápojový karton – krabice od mléka, džusů, vína),
 • obalový polystyren z nového zboží jako je TV, lednice atd. (ne stavební).
 • Nápojové plechovky (ne plechovky od zvířecích pokrmů)

Naopak do žlutých nádob nevhazujte:

 • gumu (hadice, duše z kola, atd.), linoleum, novodurové trubky,
 • objemné plasty – např. zahradní nábytek, hračky, autosedačky apod. (patří do objemného odpadu)
 • znečištěné plasty (např. nevymyté vaničky od masa atd.),
 • stavební (izolační) polystyren,
 • další odpady, jež nejsou plasty (papír, sklo, směsný odpad, bioodpad, popel, nebezpečný odpad atd.)

Sklo

 

 

Do zelených nádob můžete vhazovat:

 • skleněné obaly
 • skleněné láhve (čiré i barevné)
 • sklenice
 • tabulové sklo

Do zelených nádob nevhazujte:

 • keramiku (hrnky, talíře atd.),
 • porcelán,
 • zrcadla,
 • autosklo,
 • drátované sklo

Kovy

 

 

Do šedých nádob na kovy patří:

 • kovové obaly (např. od konzerv, plechovek od krmiva pro domácí mazlíčky),
 • plechovky od nápojů,
 • zátky od nápojů,
 • hliníková víčka

Do šedých nádob na kovy nepatří:

 • plechovky od barev a jiných nebezpečných látek,
 • domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů a to ani jejich demontované části
 • objemné kovy – např. sušáky na prádlo, nerezové nádobí, nápravy z aut, části autovraků apod. – tyto odpady je nutné odevzdat na sběrném dvoře nebo do objemného odpadu

Jedlé oleje a tuky

Jedlý olej a tuk lze v uzavřené PET lahvi (ne v jiné nádobě nebo ve skle) přiložit k jakékoliv nádobě na odpad v domácnosti – tj. zejména směsný komunální odpad, bioodpad, plasty a papír z domácností. Při svozu odpadu bude PET lahev s olejem přebrána a odvezena.

Důležité! Olej musí být v uzavřených PET lahvích se šroubovacím uzávěrem, nestačí zacvakávací víčko! Olej nesmí být v kanystrech a skleněných nádobách.

Patří sem: oleje a tuky z kuchyně – v tekuté formě.

Nepatří sem: motorové a mazací oleje.


Textil

Textil vhoďte do kontejneru na textil ( kontejner v Rostoklatech u pošty a v Nové Vsi II u dětského hřiště).


Objemný odpad:

Mimo odpadů, které lze třídit do barevných kontejnerů, vznikají v domácnostech další odpady, které je důležité třídit. Ať je to z důvodu jejich dalšího využití, nebo k omezení jejich škodlivých účinků na životní prostředí.

Patří sem:

 • starý nábytek, matrace, koberce, linolea, okna, dveře, umyvadla, toalety a další sanitární zařízení, kuchyňské linky atd.
  Tyto odpady můžete odevzdat při mobilním sběru, který Vaše obec organizuje prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů.

Nepatří sem:

 • pneumatiky,
 • elektroodpad,
 • stavební suť,
 • nebezpečné odpady

Pneumatiky

Pneumatiky jsou samostatným kódem odpadu a do objemného odpadu nepatří. Ideální je pneumatiky odevzdávat při mobilním sběru nebezpečného odpadu – při tomto sběru se přebírají i pneumatiky (nejsou však nebezpečným odpadem).


Elektro a baterie

Použité elektrospotřebiče, zářivky a žárovky a baterie můžete bezplatně odevzdávat na označená místa zpětného odběru kdekoliv v ČR (sběrné dvory, elektroprodejny, speciální červené kontejnery od Asekolu na elektroodpad – ve Vaší obci se nenachází), nebo je odevzdat při mobilním svozu nebezpečného odpadu v obci, v rámci kterého se přebírá i elektro.


Stavební suť

Obec nemá povinnost přebírat od občanů stavební odpad. Při demolicích a rekonstrukcích je třeba si odvoz odpadu a jeho následnou likvidaci zajistit napřímo se svozovou společností. Drobné množství stavební suti bude možné odložit do kontejneru ve dvoře OÚ.


Nebezpečný odpad

Je v obci přebírán při mobilním svozu nebezpečného odpadu, který je uskutečněn 2x ročně v sobotu (na jaře a na podzim). Případně jinak dle dohody s obcí.

V rámci sběru nebezpečných odpadů můžete odevzdat tyto druhy nebezpečných odpadů:

 • znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čisticích prostředků atd.,
 • sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry atd.,
 • upotřebené oleje: motorové, převodové a hydraulické oleje, brzdové kapaliny,
 • pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin,
 • spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čisticí prostředky apod.

V rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu nejsou přebírány: eternit, azbest a další stavební a izolační odpady obsahující nebezpečné látky.

Důvody jsou následující:

 1. svozová technika, která pro nebezpečný odpad do obce zajíždí, má určitou kapacitu
 2. svoz a likvidace azbestu, eternitu a dalšího podobného odpadu podléhá zvláštnímu režimu svozu. Tento odpad obsahuje vysoce karcinogenní látky a musí být s ním proto nakládáno dle bezpečnostních nařízení. Desky musí být buď vcelku, nebo drobné úlomky v uzavřených pytlích. Ty se následně naloží do samostatného uzavřeného kontejneru.
 3. Obec nemá povinnost přebírat od občanů stavební odpad (ani ten obsahující nebezpečné látky).