Výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému za rok 2022

Náklady obce na likvidaci odpadu za rok 2022

V souladu s novým zákonem o odpadech informujeme:

citace ze zákona: ,,Obec je povinna informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.“

Příjmy  
Poplatek za komunální odpad 480 137 Kč
Využívání a zneškodňování komunál. odpadů 216 593 Kč
příjmy celkem 696 730 Kč
   
Výdaje  
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 19 589 Kč
Sběr a odvoz komunálních odpadů 530 567 Kč
Sběr a odvoz ostatních odpadů 309 163 Kč
Využívání a zneškodňování komunál. odpadů 49 558 Kč
náklady celkem 908 877 Kč
   
Náklady obce -212 147 Kč

 

Informace o způsobu a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu:

Průběžnou evidenci nakládání s odpady naleznete v příloze.

File attachments: