Oslava ukončení obnovy a žehnání kostela s. Martina v Rostoklatech (2018)

Oslava ukončení obnovy a žehnání kostela sv. Martina v Rostoklatech

Desetileté úsilí vedení obce v čele s paní Radkou Novákovou o záchranu kostela sv. Martina vyvrcholilo v neděli 11. listopadu 2018. 
První se slova ujala paní Radka Nováková, která všechny přítomné přivítala a zrekapitulovala desetiletou obnovu kostela. Druhým řečníkem byl restaurátor Mgr. Jan Chejn, který posluchače pobavil svojí analýzou amatérských maleb dětí  po zdech kostela  a přirovnal je k základům moderního graffity.

U mikrofonu jej vystřídal Jan Psota ml., občanům dobře známý obecní kronikář a autor knihy Historie domů Rostoklat a Nové Vsi II. Pan Psota ve své řeči v krátkosti připomněl více než 600 let historie kostela sv. Martina. S úderem jedné hodiny rozezněl prostory kostela zpěv ženského komorního sboru Collegium Cantantium pod vedením sbormistra Zdeňka Kudrnky. Po koncertě se začaly již tak plné prostory kostela zaplňovat nově příchozími. Nebylo divu, do naší malé vesnice přijel velký muž, aby zde požehnal kostel. Byl jím ThLic. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český. Slavnostní mši vedl za asistence pana faráře R.D. Martina Sklenáře z Českého Brodu a pana jáhna Jana Pečeného z Tuklat. Po mši svaté se veškeré dění přesunulo do kulturního domu, kde bylo výtečné pohoštění. Blízký okruh přátel Radky Novákové připravil překvapení v podobě dortu ve tvaru kostela a pamětního listu, který vlastnoručně podepsal pan kardinál Duka. O vydařené akci vyšel  13. 11. článek v Kolínském deníku. Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 3 477 Kč, všem dárcům děkujeme. Po dohodě s panem farářem Sklenářem jsme navázali spolupráci a v roce 2019 chceme obnovit mše v Rostoklatech. Sloužit se bude vždy první středu v měsíci od 18:00, všichni jste srdečně zváni.  Zároveň nás oslovila redaktorka Českého rozhlasu Region Markéta Vejvodová se záměrem natočit o našem kostele díl pořadu Česko – země neznámá. O termínu jeho vysílání se Vás pokusíme včas informovat. (Rostoklatský Zvěstovatel 12/2018 Moko)

Fotogalerii a více informací naleznete zde 

Rostoklaty: