Zvon Martin v Rostoklatském kostele

ZVON MARTIN

Asi málokdo z obyvatel obce Rostoklat neslyšel znít zvon v našem kostele, ale málokdo zná jeho historii nebo i to, že ve věži bylo zvonů víc a i jejich historii a osud. Přinášíme Vám malou ochutnávku z knihy Kostel sv. Martina v Rostoklatech, kterou napsal v bývalý kronikář obce a spisovatel Jan Psota. Kniha je v prodeji na Obecním úřadě v Rostoklatech za 99 Kč.
 

Ve věži bývaly zavěšeny tři zvony. Z nich se dochoval pozdně gotický zvon „Martin“ z roku 1479 s hladkým pláštěm bez ozdob o rozměrech ø 81 cm a výškou 70 cm. Po obvodu pláště se na krku zvonu dochoval jednořádkový latinský minuskulní nápis v gotické fraktuře, který musel být pro nedostatek místa zvonařem dokončen na druhém řádku: „A[nno] ῼ d[omini] ῼ m ῼ cccc ῼ lxxix ῼ hec ψ campana ✠ fvsa ψ est ✠ Ad honorem ψ dei ψ et sancti ✠ martini (květ) yn ψ chrostoc / lat ✠“, což po překladu znamená: „Léta Páně 1479 tento zvon slit jest ke cti Boží a svatého Martina v Chroustoklatech“. Jméno výrobce – mistra zvonaře a dílny není známo. Objednatelem zvonu mohla být Dorota z Borotína, vdova po Alešovi, která držela roku 1478 v Rostoklatech rentu na poddanské usedlosti. Symboly: ῼ = zvonek, ψ = lilie, ✠ = kříž. 

z knihy Kostel sv. Martina v Rostoklatech, Jan Psota

Rostoklaty: