Zápis do 1. ročníků ZŠ Pošembeří

Zápis do 1. ročníků ZŠ Pošembeří

Termín: 1. 6. 2023 14:00 - 17:00

Místo:   budova PPP  - budova C na adrese Žižkova 507, Český Brod – naproti 1. stupni ZŠ Žitomířská. Vstup je samostatným vchodem v areálu nemocnice.

Zápis proběhne v 1. patře, pro bezbariérový vstup je možné využít výtah.

Určení: pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a děti, které měly v minulém roce odloženou školní docházku.

K zápisu doneste:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce (případně jiný doklad o místě trvalého pobytu)!!!

Kdo se účastnil zápisu na ZŠ Žitomířská 885 nebo ZŠ Tyršova v Českém Brodě a podepsal souhlas o převedení spisu na ZŠ Pošembeří již nic dokládat nemusí a ani se nemusí dostavit.