Svoz VO a NO 27.5.2023

 SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO, NEBEZPEČNÉHO A ELEKTRO ODPADU

sobota 27. května 2023

Rostoklaty u OÚ 9,25 – 10,10 hod a Nová Ves II u rybníka 10,20 – 10,45 hod

Do nebezpečného odpadu patří:
1) Absorbční činidla a filtrační materiály (hadry od olejů)
2) Obaly obsahující zbytky NO
3) Pneumatiky (pouze osobní, bez disků)
4) Baterie a akumulátory (olověné)
5) Kyseliny
6) Zářivka a jiný odpad obsahující rtuť
7) Vyřazené zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky (lednice)
8) Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
9) Monočlánky
10) Vyřazené TV, monitory, počítače

Odpad musí být předán od občanů přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na sběrném místě. Pokud se tak nestane, posádka nemá povinnost nahromaděný odpad převzít.
Žádáme občany, aby na svoz nepřinášeli plasty, textil, sklo, kovy, tedy veškerý odpad, který lze řádně vytřídit.
!!! NEPŘEBÍRÁME LÉKY, ETERNIT, ASFALTOVÉ LEPENKY A JINÉ NEBEZPEČNÉ STAVEBNÍ ODPADY !!!
Drobné množství stavební suti bude možné odložit do kontejneru ve dvoře OÚ