Slavnostní rozsvícení kostela sv. Martina (22.4.2017)

Slavnostní rozsvícení kostela sv. Martina

V sobotu 22. 4. 2017 se ve 13.55 hod rozezněl zvon ve věži kostela sv. Martina, svolával milovníky historie našeho regionu ke slavnostnímu rozsvícení kostela a křtu knihy. O elektrifikaci kostela rozhodlo zastupitelstvo obce v roce 2015, práce pod dohledem NPÚ prováděla fi rma Elektro Plus Brno. Celková cena elektrifi kace činila 340 812 Kč bez DPH a byla uhrazena z příspěvků na obnovu kostela. Zřízen byl nový přípojný bod, v kostele jsou zásuvky, osvětlení, a to i ve věži, osvětlen je přístupový chodník. Práce byly prováděny s respektem historického prostoru. Jednotlivé lampy jsou nastaveny na významné prvky kostela, na hlavní či boční oltář, kazatelnu, oratoře, apod. Elektrifikace umožní lépe využívat kostel. (z kroniky r. 2017)

Rostoklaty: