Pravidelné vedení svatých mší (2018)

Pravidelné vedení svatých mší

Jedním z kroků k častějšímu využívání obnoveného kostela se stala dohoda obce s Římskokatolickou farností v Českém Brodě a farářem R. D. Martinem Sklenářem, který bude do rostoklatského kostela dojíždět a bude vést pravidelné mše svaté každou 1. středu v měsíci.
Kostel tak bude sloužit mj. k prapůvodnímu účelu. (z kroniky r. 2018)

Rostoklaty: