Popis objektu kostela sv. Martina v Rostoklatech

Popis objektu kostela sv,. Martina

Na východním okraji obce původně gotický kostel sv. Martina z první poloviny 14. století, v pozdější době renesančně a barokně přestavován.
Jednolodní, obdélná stavba s pravoúhlým presbytářem a postranními oratořemi v šíři lodi. Na západním průčelí gotická barokně hranolová věž s cibulovitou bání a lucernou, po jejíž obvodové zdi ve dvou patrech hrotité otvory. Vnějšek kostela je členěn vpadlými poli a nároží věže pilastry. Loď plochostropá s fabionem, okna v lodi segmentové klenutá, ve věži obdélná, segmentově ukončená. Čtvercový presbytář sklenut křížovou klenbou, otevřené oblouky v celé šíři, podklenuty valenou klenbou s lunetami. Renesanční kamnenná kruchta na dvou arkádách se středovým pilířem. (více v příloze)

Rostoklaty: