Podzimní výsadbová akce (2020)

Podzimní výsadba 100 stromů a 209 keřů - video

V sobotu 21. 11. 2020 uspořádala Obec Rostoklaty ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Rostoklaty a nadací Sázíme stromy velikou výsadbovou akci na obecním pozemku. Na akci se vystřídalo 41 dobrovolníků a podařilo se zasadit 100 stromů, 209 keřů, zatlouct na 300 kůlů, nepočítaně hřebíků a postavit přes 700 metrů oplocenky. Pozemek, kde se výsadba realizovala, se nachází mezi obcemi Štolmíř a Břežany II, stále však na území obce Rostoklaty v katastrálním území Nová Ves II. Výsadbou vznikl nový přírodní krajinný prvek o délce 500 m. Podařilo se tak propojit stávající zeleň podél železnice a biocentrum kolem malého zatopeného lomu, které zde představuje jediný kus zeleně mezi velikými lány intenzivně obhospodařované zemědělské půdy.

Myšlenka realizovat podobný projekt se zrodila již na podzim loňského roku. Vzhledem k časové tísni a administrativní náročnosti akce jsem měl v plánu využít služeb dotačního manažera, který by zajistil podání žádosti přes MAS Pošembeří z Operačního programu Životní prostředí. Na akci bylo možné žádat o příspěvek až ve výši 3 mil. Kč a spoluúčast obce by byla minimální. Zastupitelstvo obce ale s mým návrhem nesouhlasilo, nelíbila se jim odměna dotačního manažera. Z celé akce tehdy sešlo, ale já si tajně slíbil, že to stejně jednou udělám, i kdybych to měl sázet sám. Na jaře letošního roku mě oslovil otec mého kamaráda ze skauta, Tomáš Vodička, jestli bych neměl zájem o výsadbu stromů u nás v obci. Tomáš ve svém osobním volnu dělá koordinátora výsadeb pro nadaci Sázíme stromy. Do této činnosti nadchnul členy svojí rodiny i svoje kamarády, a v okolí Peček, kde bydlí a je členem zastupitelstva, realizovali již mnoho výsadeb. Nejčastěji sázeli ovocné stromy podél cest. Sázet stromy v otevřené krajině, a jiné druhy stromů než ovocných, byla pro něj výzva.

Spolupráce s nadací funguje tak, že nadace sežene sponzora (v našem případě to byla ČSOB a.s. a Quick Service Logistics), ten uhradí náklady na pořízení sadebního materiálu a na ochranu stromků. Obec pak poskytne pozemek, upíše se k závazku o následnou péči a sežene dobrovolníky, kteří se zúčastní veřejného sázení.

Od září jsme začali shánět sadební materiál, kůly, pletivo, rýče, zatloukače, zemní vrtáky a v neposlední řadě dobrovolníky. Jak se začaly postupně odškrtávat body ze seznamu úkolů, začaly přitvrzovat vládní opatření kvůli pandemii nemoci COVID-19. Rušit akci jsme rozhodně nechtěli, vše bylo již připravené, sadba zamluvená, dobrovolníci natěšení. Bylo ale nutné vše naplánovat tak, aby dobrovolníci pracovali maximálně ve dvojicích nebo v rodinných skupinkách.

Na svátek 17. listopadu jsme byli vyměřit a vyznačit polohu každého kůlu a stromu. Ve čtvrtek 19. 11. jsme s Lukášem Dobřanským vyzvedli sadební materiál ze ŠLP Kostelec nad Černými lesy a ve Školkách Opolany. V pátek se k nám přidal Honza Jelínek a předvrtali jsme díry na stromy a kůly oplocenky, rozmístili kůly a pletivo po ploše. Tak, aby vše bylo na sobotní ráno co nejlépe připravené, aby nikdo nic nehledal, zbytečně se nestýkal a aby se všichni mohli hned pustit do práce. Zbývalo ještě rozvozit sazenice stromů, tma ale přišla příliš brzy. Abychom se v sobotu ráno nezdržovali zbytečnostmi, jako je ranní káva a čištění zubů, hrstka odvážných přespala na místě. Ráno nás překvapilo prvním letošním mrazíkem. Takže sice nebylo bláto, zato sazenice nám přimrzly ke květináčům.

Kolem deváté hodiny začali přicházet první dobrovolníci, a to doslova ze všech směrů. Od Rostoklat a Břežan II dobrovolníci z řad občanů Rostoklat a Mysliveckého spolku, od Štolmíře a Českého Brodu členové skautského střediska Ing. Ládi Nováka v Českém Brodě.
Počasí nám přálo. Celý den krásně svítilo sluníčko a i vítr nás šetřil. V takovém počtu dobrovolníků šla práce krásně od ruky a věřím, že všichni si akci užili. Vydařená akce nás namotivovala k další podobným projektům a již nyní plánujeme další výsadbu. S nejvyšší pravděpodobností bychom vysadili třešňovou alej podél Štolmířského potoka. To je ten potok, který teče kolem ČOV, z Nové Vsi II do Štolmíře. Navázali bychom tak na lokální biocentrum, které na obecních pozemcích nechal vysázet Státní pozemkový úřad na podzim roku 2019. Děkuji sponzorům a všem dobrovolníkům, kteří se akce zúčastnili. A vlastně musím poděkovat i zastupitelům za to, že mi můj prvotní záměr zamítli a přivedli mě tak na jinou cestu, jak myšlenku dokončit. Svépomocí a s podporou nadace Sázíme stromy se podařilo za minimální náklady realizovat projekt, který by v „běžném“ režimu dotací, dotačních manažerů, výběrových řízení a zhotovitelských firem, stál statisíce. Z akce bylo pořízeno video se záběry z dronu. Odkaz naleznete na webu obce a na facebookové skupině Obyvatelé a přátelé obce Rostoklaty a Nová Ves II (Moko ze Zvěstovatele č 177)

Video z Podzimní výsadbové akce 100 stromů a 209 keřů je hotové!

Již teď se těšíme na další výsadbovou akci. Ještě jednou veliké poděkování všem zúčastněným dobrovolníkům a sponzorům.

Rostoklaty: