Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými a vybranými schématy na silnicích I. třídy pro rok 2024