Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - zimní údržba