OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (mosty)