Kostel sv. Martina poprvé v noci (2019)

Kostel sv. Martina poprvé v noci

Noc kostelů je tradiční akce pořádaná i v mnoha zahraničních zemích. Jejím cílem je v jeden den zpřístupnit kostely a modlitebny co nejširší veřejnosti. V atmosféře, kterou má Noc kostelů vytvořit, mohou návštěvníci zažít nevšední zážitek, navštívit zajímavé historické místo a setkat se s křesťanskými kořeny naší země.
24. května 2019 to bylo poprvé, co se do akce zapojil i náš rostoklatský skvost – kostel sv. Martina. Jeho stav nás k tomu vyloženě vybízel. Takovou krásou je třeba se pochlubit! A protože se díky úspěšné rekonstrukci kostela objevily Rostoklaty několikrát v médiích, těšil se kostel pozornosti nejen místních obyvatel či poutníků z blízkého okolí, ale i obdivovatelů z větších dálek. Přilákala je převážně rarita této sakrální stavby – naši známí kostlivci.

V letošním roce se do akce Noc kostelů zapojilo 1640 kostelů a modliteben. Bylo připraveno 7839 programů. Záštitu převzali nejrůznější starostové, biskupové, politici, hejtmani, ale také kardinál Dominik Duka, ministr kultury Antonín Staněk, a náš starosta Jiří Mokošín.
Náš pan starosta nejen převzal záštitu nad akcí, ale podpořil ji i nasazením vlastních sil. Program, který jsme společně připravili, se těšil po celý večer velkému zájmu. V 18 hodin jsme odstartovali hru pro děti. Při hledání písmen do tajenky děti procházely celým objektem a seznamovaly se tak s jednotlivými částmi kostela. Cesta je zavedla i na kůr, kde si mohly prohlédnout staré varhany. Tam také našly odměnu symbolizující největší zajímavost kostela sv. Martina – malé fl uoreskující kostlivce, které si odnesly domů. Od 19 hodin se v presbytáři rozezněly hudební nástroje v rukou našich sousedů Romana a Hanky Janků s jejich dětmi Alžbětou, Viktorií a Matyášem. Po koncertě zůstal kostel otevřený pro prohlídku či modlitbu, meditaci a ztišení. Drobným občerstvením, které jsme připravili, se rádi posílili zejména poutníci, kteří si přijeli prohlédnout kostel na kolech. Konec akce jsme plánovali do 23 hodin, avšak poslední návštěvníci odjeli krátce před půlnocí.
V Rostoklatech tedy Noc kostelů byla skutečnou nocí, navíc plnou života a radosti. Počet zájemců o toto místo se vyšplhal na téměř 150 návštěvníků. Farnost Český Brod každoročně přihlašuje do akce Noc kostelů všechny své fi liální kostely. Pokud je budete chtít v příštím roce navštívit, seznam a bližší informace o jednotlivých programech najdete na www.nockostelu. cz nebo na www.farnostcbrod.cz (Kateřina Anna Nováková, Rostoklatský Zvěstovatel č. 168)

Rostoklaty: