Betlémské světlo a Zpívání koled v kostele (2019)

Betlémské světlo a Zpívání koled v kostele

24. prosince 2019 jsme se poprvé sešli v kostele na nových akcích. V odpoledních hodninách si občané mohli přijít pro Betlémské světlo a ve večernívch hodinách si v kostele zazpívat koledy. Více v článku.

Betlémské světlo

Na Štědrý den v kostele sv. Martina v Rostoklatech jsme měli možnost si donést domu Betlémské světlo. Akce tohoto typu byla v naší obci prvně a jako organizátory nás potěšil veliký zájem ze stran občanů. Bylo to velice příjemné setkání a v této tradici bychom rádi pokračovali i nadále. Lidé využili této možnosti k setkání se svými sousedy a tak se na všechny strany podávaly a tiskly pravice, přály se krásné svátky a vše dobré do nového roku.

Zpívání koled v kostele

I později večer jsme se v kostele sešli v překvapivém počtu. Tentokrát bylo cílem našeho setkání společné zpívání koled. I přes mírné napětí na začátku celé akce, kdy se čekalo na příjezd pana faráře R.D. Martina Sklenáře, se i tato akce velice povedla. Rodina Janků v úvodu spolu s hudebním doprovodem zahrála koledy, které jsme díky připraveným zpěvníkům zpívali opravdu všichni. Pan farář si pro nás připravil pár slov k zamyšlení a následně předzpíval pár koled. Děti u stromečku zazpívaly „Půjdem spolu do Betléma“ a kostel osvětlený betlémským světlem dokreslil příjemnou atmosféru Vánoc. I tuto akci rádi zopakujeme i v letošním roce. Po loňské zkušenosti jistě zařadíme více koled, neboť přes počáteční ostych ke konci zpíval téměř celý kostel. Na akcích Betlémské světlo a Zpívání koled v kostele se na dobrovolném příspěvku na akce vybralo celkem 1 560 korun. Všem dárcům děkujeme. (Rostoklatský Zvěstovatel č 173)

Rostoklaty: