Odečty stavů elektroměru

Ve dnech 25.-27.11.2020 bude prováděn pracovníkem společnosti ČEZ Distribuce, a. s. pravidelný odečet stavů elektroměru. Abychom předešli říření viru Covid-19, Vás prosíme o samoodečet a následné umístění stavů elektroměru například na plot. Prosím nezapomeňte, že musíte uvést obě hodnoty. Tzn. vysoký i nízký tarif.

MUDr. Alena Vostřezová - Ordinace uzavřena

Dne 16.11.2020 MUDr. Alena Vostřezová zemřela a z tohoto důvodu je ordinace uzavřena.

Zdravotnická dokumentace pacientů bude odevzdána na Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor zdravotnictví, Zborovská 11, 150 21, Praha 5.
V případě Vašich dotazů se obracejte na odbor zdravotnictví.

Žádost o zaslání zdravotnické dokumentace je ke stažení na stránkách www.kr-stredocesky.cz

https://www.kr-stredocesky.cz/web/zdravotnictvi/dokumentace?fbclid=IwAR0rG6EPAm6cLbG9i6y9B69QTc-dAzEiEEeAFYJK-DqYqlHPuBxtCkuEZVg

Pacient - zákonný zástupce si musí zvolit ošetřujícího lékaře, na základě žádosti na Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor zdravotnictví bude zdravotnická dokumentace zaslána nově zvolenému lékaři a to v souladu s ustanovením § 57, odst. 3 písm. b) zákona 372/2011 Sb., o zdravotnich službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (podle § 68 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, je žádost vyřízena do 30ti dnů od doručení)

Dočasné omezení provozu linky PID č. 426

V období 18.11. – 29.11.2020 bude probíhat oprava silnice mezi Břežany II a Tuklaty.

V důsledku toho, a z důvodu nízké výšky mostu na sousední komunikaci, a neakceptovatelné délce případné objížďky přes Úvaly, bude v tomto období linka 426 zkrácena do trasy „Pečky, žel.st. – Břežany II“.

Zastávka „Břežany II, Na Malé Straně“ bude v obou směrech zrušena bez náhrady.

Zastávky „Tuklaty“ a „Tuklaty, Tlustovousy“ budou pro linku 426 v obou směrech zrušeny.

Odběrové místo pouze na žádanku od lékaře v Českém Brodě.

V Českém Brodě se po schválení Krajskou hygienickou stanicí otevírá nové odběrové místo vzorků pro laboratorní testy na koronavirus. Již tento pátek proběhne zkušební provoz a pro veřejnost bude otevřeno od pondělí 2. listopadu, každý všední den od 8:00 do 11:00 hodin. Zatím je možné testovat jen potenciální pacienty se žádankou od obvodního lékaře či krajské hygienické stanice. Vyšetření samoplátců ještě možné není. Odběrné místo provozuje Česká laboratorní s.r.o.

USNESENÍ č. 1102: O zákazu volného pohybu osob v době od 21h do 5h.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. října 2020 č. 1102 o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.
Vláda s účinností ode dne 28. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.
I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou

Omezení úředních hodin od 22.10.2020 do 3.11.2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. října 2020 č. 1080 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

S účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. je omezení úředních hodin takto:

Pondělí 8:00 - 11:00 a 17:00 - 19:00
Středa 8:00 - 13:00

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Rostoklaty RSS