Pracoviště CzechPoint na OÚ

 

Od 1.11.2008 je zřízen v kanceláři Obecního úřadu pracoviště Czechpoint.

Vystavíme na počkání :  

Výpis z katastru nemovitostí cena: 1.str. 100 Kč, každá další 50 Kč
Výpis z rejstříku trestu cena: 50 Kč
Výpis z obchodního či živnostenského rejstříku cena: 1.str. 100 Kč, každá další 50 Kč
Výpis z karty řidiče cena: 1.str. 100 Kč

 Ceny jsou shodné s cenami na příslušných úřadech.