Osvědčení o úspoře emisí za rok 2023

V roce 2023 přispěla obec Rostoklaty díky rozvoji a provozu tříděného sběru a recyklace ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy". Úspora představuje: 
Emise CO2 ekv:
Biogenní 13,564 tun, Fosilní: 47,111 tun.        Úspora energie: 1 585 212 MJ

File attachments: