Obecně závazná vyhláška obce Rostoklaty, kterou se vydává požární řád obce