Osvědčení o úspoře emisí za rok 2021

V roce 2021 přispěla obec Rostoklaty ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy". Úspora představuje:
Emise CO2 ekv: 43,380 tun. Úspora energie: 1 121 285 MJ

File attachments: